A GPitiner szolgáltatásirányítási rendszer

A GPitiner professzionális irányítási modellt ad IT és egyéb szolgáltatások nyújtására a nemzetközileg elismert ITIL V3 és az azt megtestesítő ISO/IEC 20000 IT szolgáltatásirányítási rendszer szabvány kiterjesztésével. A vállalat egyedi igényeire szabott folyamatok segítségével látványos javulást idéz elő a cég működésében.

Szolgáltatástervezés

Szolgáltatáskatalógus

A GPitinerben a teljes szolgáltatáskatalógus rögzíthető és menedzselhető. A rendszer lehetőséget ad, mind technikai szolgáltatások, mind üzleti szolgáltatások, illetve ezek egymásba épülésének kezelésére. A rendszerben egy szolgáltatáshoz többféle minőségi szint definiálható.

Szolgáltatási szerződés (SLA)

A GPitiner rendszer támogatja a szolgáltatási szerződések (SLA-k) felvételét és kezelését. Az SLA egy megállapodás a szolgáltató és az ügyfél között, amely leírja magát a szolgáltatást, dokumentálja annak célkitűzéseit, és meghatározza a szolgáltató és az ügyfél felelősségi körét. Egyetlen SLA több IT szolgáltatást is lefedhet.

Szolgáltatás árazása

A rendszer kezeli a fix áras, az óradíjas, valamint az időkeret alapú árazást is, amikor a szolgáltató egy meghatározott – általában havi – óraszámot biztosít az ügyfelének az általános díjazásnál kedvezőbb áron. Lehetőség van továbbá a kereten és munkaidőn kívüli munkaórák eltérő árazására is.

Szállítókezelés

A szállító kezelés célja a beszállítói szerződések nyilvántartása és a szállítói teljesítmény mérése. A rendszer rögzíti a szállítói szerződés adatait, a szerződött szolgáltatásokat, az árakat, valamint a szerződésben rögzített teljesítménymutatókat, és a szállításhoz rendelt munkafolyamatokat.

Vállalási határidők kezelése

A rendszer a szállítói szerződésben vállaltak alapján automatikusan határidőzi a szállító által elvégzendő munkákat.

Statisztikák

A szállítói teljesítmény gyors áttekintését grafikus megjelenítésű vezérlőpult szolgálja, ahonnan letölthetőek tételenkénti részletezésben is az adatok.

Szolgáltatás bevezetés

Konfiguráció kezelési adatbázis (CDMB)

A CMDB azon tételek nyilvántartása, amelyre a szolgáltatások vonatkoznak, mint pl. hardverek, szoftverek, hálózati elemek. Ez jellemzően minden olyan komponenst (konfigurációs elemet) tartalmaz, amelyek változáskezelés tárgyát képezik.

Konfigurációs elemek közötti összefüggések

A GPitinerben lehetőség van a konfigurációs elemek közötti fizikai/logikai kapcsolatokat felállítani.

Több CMDB kezelése

A rendszer támogatja a több CMDB egyidejű kezelését. Így, az  IT szolgáltatók fenntarthatnak ügyfelenként egyedi CMDB-t.

Raktárkezelés

A GPitinerben lehetőség van raktárak szerinti nyilvántartást vezetni és követni a készletgazdálkodási tranzakciókat. Lehetőség van a kis értékű eszközök/alkatrészek nem egyedi azonosítású, hanem mennyiségi nyilvántartására is.

Változáskezelés

A tetszőlegesen kialakítható változáskezelési folyamatok az engedélyezési lépések kezelésével együtt segítenek átláthatóan, hatékonyan és jobb minőségben végrehajtani az érintett szolgáltatások, valamint infrastruktúra elemek transzformációját.

A szoftver fejlesztési folyamatok kezelése és ütemezése szintén kezelhető megoldásunkkal.

Kiadáskezelés

A kiadáskezelés a változások kiadásokba szervezését és megvalósításuk teljes életciklusát kezeli. A rendszer rugalmasan kezeli mind a változások kiadáshoz rendelését, mind a kiadásból történő eltávolítást.

Tudásbázis

A GPitinerben tudásbázis építhető a korábban felmerült hibák megoldásának leírásaiból és az IT szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges egyéb információkból. Az egyszer már rögzített megoldások és probléma dokumentációk egy gombnyomással elmenthetőek. A rendszerben létrehozhatóak mind belső használatra szánt technikai leírások, mind ügyfelek számára elérhető, publikus tudásbázis.

Szolgáltatás üzemeltetés

Bejelentéskezelés

A bejelentéskezelés ügyfélszolgálati felületet biztosít a felhasználók részére WEB/Intranet-es, e-mail alapú és telefonos csatornán keresztül. Beépített blog motorja segítségével a bejelentéssel kapcsolatos további kérdések megbeszélése a rendszeren belül dokumentáltan történik.

A WEB-es felület segítségével a felhasználók nyomon tudják követni bejelentéseik megoldásának állapotát és lehetőségük van a kapott megoldás értékelésére.

Szolgáltatáskérés kezelés

A rendszerben bejelentések alapján rögzíthetőek a felhasználói szolgáltatási igények, amelyekhez előre definiáltan munkafolyamatok rendelhetőek. A szolgáltatás nyújtásra irányuló munkafolyamatokhoz a rendszer automatikusan hozzárendeli az SLA-ban szereplő teljesítési határidőt, valamint a megfelelő munkacsoportokat / személyeket, akik a szolgáltatási igény kielégítéséért felelősek.

Incidens és Problémakezelés

A teljes testreszabhatóság és folyamatvezéreltség következtében jól kontrollált működési modell alakítható ki. Az üzleti hatás és a sürgősség alapján automatikus prioritás meghatározás segít a feladatok helyes ütemezési sorrendjének meghatározásában.

Eseménykezelés

A GPitiner többféle interfészen keresztül integrálható rendszer monitorozó eszközökkel és az onnan érkező jelzések alapján automatikusan elindulhatnak a meghatározott kivizsgálási/megoldási munkafolyamatok.

Folyamatvezérlés

A munkafolyamat vezérlés szabadon tervezhető munkafolyamat sémák kialakítását teszi lehetővé. A rendszer ezek alapján automatikusan létrehozza, ütemezi és a meghatározott munkacsoportnak/dolgozónak kiosztja a szükséges munkautasításokat.

Munkafolyamat ágak

A rendszerben kezelhetőek a párhuzamos és opcionális munkafolyamat ágak, illetve a visszautasítási ágak definiálására is van lehetőség, ezzel is biztosítva, hogy a folyamat végrehajtása az előre eltervezettek szerint menjen végbe. Ha az eredetileg tervezetthez képest több erőforrás bevonására van szükség egy adott munkautasítás végrehajtásához, akkor a már meglevő munkafolyamatban az adott munkautasítás(ok) klónozható(k) és így párhuzamos végrehajtási ágak keletkeznek.

Munkafolyamat definíció és követés

A GPitiner a munkafolyamat definíció alapján teljeskörűen felügyeli a munkafolyamat állapotát és automatikusan változtatja azt a folyamat végrehajtása során. A munkafolymaton belül, illetve a logikai kapcsolatban levő fődokumentumokba az egyes mezők örökíthetőek, elkerülendő a kézzel történő másolás időigényét és hiba lehetőségét (pl. incidens megoldása a bejelentés megoldás mezőjébe). Az egyes munkautasításokhoz általános végrehajtási utasítást lehet hozzárendelni, ami segíti a precíz végrehajtást illetve felgyorsítja a betanulási folyamatot.

További funkciók

Automatizáltság

A GPitiner kiterjedt automatizálási lehetőségeket biztosít a használat megkönnyítése érdekében. Támogatja az alapértelmezett értékek alkalmazását, automatikus adatmező kitöltést, automatikus dokumentum létrehozást és állapot beállítást.

Munkaidő nyilvántartás

A munkaidő nyilvántartási funkció szervesen illeszkedik a rendszer munkafeladatokat kezelő részéhez, így nagyban megkönnyíti a kitöltést. A rendszer beosztás alapján megállapítja a munkaidő elvárt hosszát, és az elszámolások vezetői jóváhagyását is támogatja. Emellett, feladat szintig lemenően lekérdezhetőek az elszámolások.

Erőforrástervezés

A GPitinerben lehetőség van egyes feladatok végrehajtásának ütemezésére és az elvégzésükhöz szükséges időintervallum valamint a végrehajtási normaidő megadására. Minthogy a rendszer mind a támogatási feladatok, mind a fejlesztési folyamatok kezelésére alkalmas, a dolgozók összes feladata ütemezhető.

Vezérlőpultok

A vezérlőpultok arra szolgálnak, hogy a szolgáltató adott pillanatban fennálló munkáit a felelős vezető gyorsan és egyszerűen át tudja tekinteni, egyúttal le tudjon fúrni a kiválasztott tételekig és így gyors intézkedéseket hozhasson.

Statisztikák

A grafikusan megjelenített statisztikák darabszám, átlagos megoldási idő, darabszám trend és szezonalitás szerinti lekérdezéseket tesznek lehetővé. Szintén elérhető az ügyfél elégedettségi statisztika.

Okostelefonos felület

A GPitiner okostelefonos és táblagépes felülete böngészőben futó, egyszerűen átlátható és kezelhető, erőforrás-takarékos megoldás. Funkcionalitása lefedi az ügyeleti- és helyszíni munkák során végzendő tevékenységeket és a jóváhagyások elvégzését.

A fentieken túl a rendszer nagyon sok egyéb funkcióval is rendelkezik, úgy mint:

  • Funkcionális és hierarchikus eszkaláció eszkalációs fa alapján és kézi indítással
  • E-mail és SMS értesítések küldése
  • Bejelentkezett felhasználók automatikus értesítése (pl. tervezett leállásról, stb)
  • Idő felhasználás alapú szerződések számlarészletezőjének elkészítése
  • Tartalék alkatrész minimum készlet figyelés és  utánrendelési munkafolyamat automatikus elindítása
  • és még sok minden más…

Kérjen konzultációt, hogy teljes képet kaphasson a rendszerünkről!

Szakértőink több, mint 15 éves tapasztalattal rendelkeznek ITIL alapú IT szolgáltatásirányítási rendszerek területén. Kérjen konzultációt meglévő rendszere felülvizsgálatához, vagy a GPitiner rendszer bevezetéséhez.